Ямашита Шорин Рю Карате /Суйбукан/

Ямашита Шорин Рю Карате /Суйбукан/, е базирано на традиционните Окинавски Шорин Рю стилове. Стила се отличава със своя бърз, взривен и гъвкав характер превръщайки се в основа за практикуването на СуйКенДо. Ямашита Шорин Рю, се състои от няколко раздела в които се навлиза поетапно.

КИХОН - е началното обучение на основни позиции,удари, блокове и ритници практикувани на място, в движение и тяхното комбиниране.

КАТА - са автентични бойни форми в които има множество комбинации срещу няколко опонента. Ката развива комбинативност, бързина, концентрация, баланс, издръжливост, чувство за ритъм и дихателен синхрон.

БУНКАЙ - е изследването и практикуването на техниките и комбинациите от Кихон и Ката, с опонент. По този начин добиваме умението да ги използваме в реална схватка.

КУМИТЕ - включва тренирането с опонент. Когато практиката е договорена се нарича - Якусоку Кумите. Свободния спаринг - Джиу Кумите се провежда в пълен контакт като се използват защитни шлемове.

ТУ ТИ /ТОРИ ТЕ/ - са специфични бойни техники предназначени за самоотбрана. Тази система включва: шокови удари /Кюшо/, захвати /Тори Те/, хвърляния / Наге Ваза/, болеви контрол върху ставите и чупения /Кансетцу Ваза/, задушавания /Шиме Ваза/, контролиращи техники в партер / Не Ваза/. Поради своя характер, тези техники са подходящи за армейските и полицейски подразделения.

КИ ТАЙ /ТАНРЕН/ - специфично закаляване на ударните плоскости и тялото с цел безопасно поемане на удари.

КОКЮ ХО - дихателни упражнения.

КАТА

ПИНАН
/Мир, спокойствие/
1.Пинан Шодан; 2. Пинан Нидан; 3. Пинан Сандан; 4. Пинан Йондан; 5. Пинан Годан
Тези кати, са създадени в края на 19-ти век от майстор Анко Итосу на базата на ката Кусанку и китайската форма Чаннан. Главната им цел е изграждането на мобилност при схватка върху широка и равна повърхност.Предназначени са за начално обучение.

ОКАН /Голяма корона/

Смята се, че произхожда от китайския стил на белия жерав. Съдържа в себе си сграбчващи техники.Среща се и под названието Ванкан.

НАЙФАНЧИН /Схватка върху корабна палуба/

1.Найфанчин Шодан; 2. Найфанчин Нидан; 3.Найфанчин Сандан.
Практикува се от векове на остров Окинава и произхожда от южен Китай. След 1850 година, Сокон Мацумура, разработва и вариантите Нидан и Сандан. Приема се за основна базисна ката,която развива стабилност, силни крака и взрив в близката дистанция.Смята се, че съдържа основните бойно приложни аспекти на Карате.

ДЖИОН /Храмова камбана/

Поради големия обхват на техниките и специфичен ритъм, названието на тази ката символизира ударите по голяма Храмова камбана. Често се свързва с името на храм съществувал Китай.

ПАСАЙ /клон на върба/

1.Пасай Шо; 2. Пасай Дай

Има сведения, че тази ката се е практикувала на Окинава още през 15-ти век и е привнесена от китайската общност на острова. Пасай Дай е оригиналната старинна форма и често се назовава - Мацумура но Пасай. Пасай Шо / Итосу но Пасай/, е въведена през 19-ти век от Анку Итосу, като използва елементи от Томари Шорин Рю. Тези две Кати, развиват гъвкавост и повратливост за водене на схватка срещу въоръжен противник.

ЧИНТО /схватка на скала/

Чинто, произхожда от стила на жерава.Развива чувството за баланс и равновесие.

КУСАНКУ
/Реещ се в небето/

1.Кусанку Шо; 2. Кусанку Дай
Тази Ката е въведена на остров Окинава в началото на 18-ти век от китайското военно аташе и майстор по бойни изкуства Кусанку. Кусанку Шо, е създадена в средата на 19-ти век от Анко Итосу на базата на варианти използвани в Томари Шорин Рю. Кусанку Дай произхожда от стила на реещия се жерав.Развива бързи нападения от далечна дистанция и използването на високи ритници със скок. Някои техники са използвани за двубой в тъмнина.

ГОДЖУШИХО /54 ПРИЙОМА/

1.Годжушихо; 2. Дай Ни Годжушихо
Автентична китайска форма практикувана на остров Окинава стотици години. Някои движения са от стила на пияния човек. Съдържа множество хвърлящи техники и удари поразяващи жизнените центрове на тялото. Дай Ни Годжушихо е китайска форма преподадена на сенсей Ямашита от фамилията Матайоши.

ХАКУЦУРУ /Бял жерав/
Древна форма произлизаща от стила на белия жерав в Южен Китай.


Scroll to Top