СуйКенДо


СуйКенДо - пътят на водния юмрук, е ефективна бойна система разработена от ханши Тадаши Ямашита 10-ти Дан, различаваща се значително от съществуващите бойни изкуства. Характеризира се с бързи, взривни и непрекъснати комбинации, пригодени за реална самоотбрана. Използват се удари, ритници, техники с отворена длан, защити и уклони - обединени от специфична стратегия и тактика на боя. В основата на СуйКенДо стои релаксирането на психиката и тялото с цел бърза спонтанна реакция и използване принципа на гравитацията.При нанасянето на удари се използва масата на цялото тяло, като блокиращите движения са камшични с цел парализиране крайниците на противника и извеждането му от равновесие. Поради бойно приложната си насоченост, се използват множество шокови ударни комбинации върху жизнените центрове на човешкото тяло.В тренировъчния процес, активно се използва работата на лапи, чувал и други  уреди. Духа и движенията са освободени за да може енергията да се движи с голяма скорост и гъвкавост по най-рационалния път. Движенията се оприличават на водата, която чрез флуидността си преодолява всякакви прегради.По този начин главната цел на СуйКенДо е да отвори ума, да даде широта на духа и хармония на движенията. Основните СуйКенДо принципи са: Баланс, Координация, Бързина, Сила, Дистанция, Време и Естественност.
Scroll to Top