РЕЧНИК

І.ОБЩА ЧАСТ
РЮ - школа,стил,метод
БУДО - сбор от японски бойни изкуства
БУШИДО - пътят на воина
ДОДЖО - зала за тренировки
ТУ ТИ - континентална ръка
ШОРИН РЮ - школата Шаолин
КОБУДО - бойно изкуство с оръжия
СУЙКЕНДО - пътят на водния юмрук
КАРАТЕ - празна ръка
КАРАТЕ ГИ - карате униформа
ОБИ - пояс
КЮ - начални ученически степени
ДАН - степени при черните пояси
КОХАЙ - ученик
СЕНПАЙ - старши ученик
СЕНСЕЙ - учител
ШИХАН ДАЙ - кандидат инструктор
ШИХАН - инструктор
РЕНШИ - кандидат майстор
КЙОШИ - майстор
ХАНШИ - гранд майстор
КИАЙ - боен вик
КИМЕ - фокус
ДО - път
КИ - вътрешна енергия
КОКОРО - съзнание
МААЙ - дистанция, време
ВАЗА - техника
ДАЧИ - позиция
АГЕ - вдигам
БАРАЙ  - помитане
МАЕ - напред
УШИРО - назад
ХИДАРИ - ляво
МИГИ - дясно
ЙОКО - встрани
ГЕДАН - ниско
ЧУДАН - среда
ДЖОДАН - горе
УЧИ - вътрешен
СОТО - външен
КОМИ - вътре
КЕАГЕ - камшичен
КЕКОМИ - мушкащ
ОТОШИ - падащ
КАКЕ - закачване
ХЕЙКО - успоредно
ДЗУКИ - прав юмручен удар
ГЯКУ - противоположен
МАВАШИ - дъгообразен
МИКАЗУКИ - сърповиден
ТАТЕ - вертикален
УРА - обратен
ТОБИ - скок
САБАКИ - избягване
ДЖУДЖИ - кръст
МОРОТЕ - двоен
АШИ - стъпало
ХАРА - корем /център на тежестта/
КУЗУШИ - извеждане от равновесие
УДЕ - предмишница
ТЕ - ръка
ТОРИ - нападащ
УКИ - защитаващ се
ГОШИ - таз

ІІ.ПОЗДРАВИ
РЕЙ - поздрав, поклон
ШОМЕН НИ РЕЙ - поздрав към почетното място
СЕНСЕЙ НИ РЕЙ - поздрав към учителя
ОТОГАЙ НИ РЕЙ - поздрав между партньорите
ОСУ - ОНЕГАЙ ШИМАСУ - моля, учете ме
ДОМО АРИГАТО ГОДЗАЙМАШИТА - много благодаря


ІІІ.КОМАНДИ
СЕЙЗА - стоеж на колене
МОКУСО - съсредоточи се
ЙОЙ - готови
ХАДЖИМЕ - започни
ЯМЕ - спри
МАВАТЕ - обърни се
ЯСУМЕ - отпусни се
ХАНТАЙ - смяна
МОТО НО ИЧИ - върни се в изходно положение
КАМАЕ ТЕ - заеми гард

ІV. БРОЕНЕ
ИЧИ - едно
НИ - две
САН - три
ШИ - четири
ГО - пет
РОКУ - шест
ШИЧИ - седем
ХАЧИ - осем
КУ - девет
ДЖУ - десет

V.МЕТОДИ НА ТРЕНИРАНЕ
КИХОН - основни техники
КАТА - традиционна форма включваща системно подредени комбинации от техники, изпълнявани в точен ред и ритъм
КУМИТЕ - среща на ръцете /работа с противник/
ЯКУСОКУ КУМИТЕ - договорена практика с партньор
ИПОН КУМИТЕ - договорена практика в една част
САНБОН КУМИТЕ - техника в три части
БУНКАЙ КУМИТЕ - приложение на техники от ката
ДЖИУ КУМИТЕ - свободна схватка
НАГЕ ВАЗА - хвърлящи техники
НЕ ВАЗА - техники в партер
КАНСЕЦУ ВАЗА - контролиращи ключове
ШИМЕ ВАЗА - удушващи техники
МАКИВАРА  - уред за закаляване на ударите
АТЕМИ - поразяване на витални точки
КОКЮ ХО - дихателни методи
КОТЕ КИТАЙ - закаляващи методи

VІ.УДАРНИ ПЛОСКОСТИ
СЕЙКЕН - предните две кокалчета на юмрука
УРАКЕН - гръб на юмрук
ТЕТЦУИ - основа на юмрук
ИПОН КЕН - юмрук със свит показалец
НАКАДАКА ИПОН КЕН - юмрук със свит среден пръст
ХИРАКЕН - юмрук с полусвити пръсти
ХАЙТО - хребет на дланта
ХАЙШУ - гръб на дланта
КУМАДЕ - меча лапа
НУКИТЕ - ръка копие
КОКЕН - гръб на китката
ШОТЕЙ - основа на дланта
ЕМПИ - лакът
ХИЗА - коляно
КОШИ - възглавничка на ходилото
КАКАТО - пета на ходилото
СОКУТО - острец на ходилото
ХАЙСОКО - гръб на ходилото
ТЕЙСОКО - стъпало на ходилото

VІІ.ПОЗИЦИИ НА КРАКАТА
МУСУБИ ДАЧИ - събрани пети, отворени стъпала
ХЕЙКО ДАЧИ - успоредни стъпала
ХЕЙСОКО ДАЧИ - събрани стъпала
ФУДО ДАЧИ - боен гард
ЗЕНКУЦО ДАЧИ - предна позиция
НАЙФАНЧИН ДАЧИ - ездачна позиция
НЕКОАШИ ДАЧИ - котешка позиция
КОКУЦО ДАЧИ - задна позиция
ХИЗА ДАЧИ - на едно коляно
ЦУРОАШИ ДАЧИ - на един крак

VІІІ.УДАРИ С РЪЦЕ
ТЕ ВАЗА - юмручни техники
ЧОКО ДЗУКИ - прав удар
ОЙ ДЗУКИ - едноименна ръка и крак
ГЯКУ ДЗУКИ - противоположен
МОРОТЕ ДЗУКИ - двоен юмручен удар
ТАТЕ ДЗУКИ - вертикален юмрук
УРА ДЗУКИ - обратен юмрук
МАВАШИ ДЗУКИ - дъгообразен юмрук
УЧИ ВАЗА - индиректни удари
УРАКЕН УЧИ - с обратната страна на юмрука
ТЕТЦУИ УЧИ - с основата на юмрука
ШУТО УЧИ - външен саблен удар
УРА ШУТО УЧИ - вътрешен саблен удар
ШОТЕЙ УЧИ - удар с дланта
ЕМПИ УЧИ - удар с лакът
ХАЙТО УЧИ - удар с хребета на дланта

ІХ. УДАРИ С КРАКА
ГЕРИ ВАЗА - техники с крака
ХИЗА ГЕРИ - удар с коляно
КИН ГЕРИ - удар в слабините
МАЕ ГЕРИ - фронтален ритник
МАВАШИ ГЕРИ - дъгообразен ритник
ЙОКО ГЕРИ - страничен ритник
УШИРО ГЕРИ - ритник назад
СОТО КЕАГЕ ГЕРИ - външен сърповиден ритник
УЧИ КЕАГЕ ГЕРИ - вътрешен сърповиден ритник
КАКЕ ГЕРИ - ритник кука
ОТОШИ КАКАТО ГЕРИ - падащ ритник с пета
УРА МАВАШИ ГЕРИ - ритник със завъртане
ТОБИ ГЕРИ - ритник със скок

Х. БЛОКИРАЩИ ТЕХНИКИ
УКЕ ВАЗА - блокиращи техники
ДЖОДАН АГЕ УКЕ - горен блок
ГЕДАН БАРАЙ - долен помитащ блок
СОТО УКЕ - външен блок
УЧИ УКЕ - вътрешен блок
МОРОТЕ УКЕ - двоен блок
ШУТО УКЕ - блок с остреца на дланта
ШОТЕЙ УКЕ - блок с дланта
ТЕТЦУИ УКЕ - блок с основата на юмрука
ДЖУДЖИ УКЕ - блок с кръстосани юмруци
ХІ.ОРЪЖИЯ
КОБУДО - практика с оръжия
БО - тояга
ТУНКУА - дървена палка
САЙ - метален тризъбец
НУНЧАКУ - бич от две секции
ЕКУ - гребло
НУНТИ - бо с тризъбец
КАМА - сърп
САНТСЕКУН - три секционно нунчаку
ТИМБЕЙ - щит и мачете
ТЕККО - бокс
ШУРУЧИН - верига
КАТАНА - самурайски меч
ТАНТО - нож
ДЖО - къса тояга
ЯРИ - копие
Scroll to Top