ПРИНЦИПИ НА БОЙНОТО ИЗКУСТВО
1.УВАЖЕНИЕ
2.САМОДИСЦИПЛИНА
3.ТЪРПЕНИЕ
4.ОТДАДЕНОСТ
5.ЛОЯЛНОСТ
6.ЧОВЕЧНОСТ

ДОДЖО ЕТИКЕТ

1.Винаги проявявай вежливост към всички.

2.Изпълнявай „Рей“ при влизане и излизане от Доджото.

3.Обръщайте се към своя Учител спрямо неговата титла.

4.Когато Учителят влиза или излиза от Доджото, то най-старшият от учениците трябва да заповяда спиране на всякаква дейност и да командва „Рей“.

5.Не напускайте Доджото без разрешение от Вашия Учител.

6.При закъснение искайте разрешение от Вашия Учител за включване в групата.

7.Бъдете коректни към колегите си и осъществявайте „Рей“ един към друг преди и след изпълнение на техники.

8.Всеки ученик е длъжен да води отчет за своите редовни посещения.

9.Не се смейте и не говорете когато групата работи. Не използвайте груб език.

10.Отнасяйте се с нужното уважение  към по старшите ученици от Вас както и към ученици с по низка степен от Вашата.

11.Оказвайте взаимопомощ един към друг.

12.Поддържайте своето Карате Ги  чисто и поддържайте Вашата лична хигиена.

13.Не консумирайте алкохолни напитки преди тренировка - те влияят на рефлексите Ви и водят до причиняване на контузии.

14.Не носете бижута или други украшения по време на занятия.

15.Не злоупотребявайте с това, което сте научили и не толерирайте агресия.


16.Спазвайте добри обноски и извън Доджото, защото Вие сте лицето на изкуството което изучавате.
17.Не преподавайте самоволно бойното изкуство без да сте оторизирани за това.

18.Стремете се да развивате истинския дух на бойното изкуство чрез:

ХАРАКТЕР - психическо усъвършенстване
УМЕНИЕ - майсторство в бойното изкуство
УВАЖЕНИЕ - вежливост към другите
ЧОВЕЧНОСТ - познаване на собствените си недостатъци

19.Винаги проявявай вежливост всички.
!-- nachalo foter -->
Scroll to Top