• Ямашита Будо Организация – България
  • Ямашита Будо Организация – България
  • Ямашита Будо Организация – България

Ямашита Будо Организация

Ямашита Будо Организация - България, е оторизиран представител на Международната Ямашита Будо Асоциация и Американската Шорин -Рю и Зен Окинава Кобудо Асоциация за територията на Република България. Основната и цел е популяризирането и практикуването на Окинавските Бойни Изкуства - Шорин Рю Карате, Матайоши Кобудо и СуйКенДо.Неин приоритет е да съхрани и разпространи културното наследство на Окинавските Бойни Изкуства и Будо философия. Ямашита Будо Организация - България, работи под ръководството на ханши - Тадаши Ямашита 10-ти Дан, като организира Международни семинари, квалификационни изпити, турнири, демонстрации и др. Кйоши - Левон Пакосян 7-ми Дан, е председател и основател на Ямашита Будо Организация - България с център Академия за Бойни Изкуства -  Суйбукан, гр Пловдив - България.

Scroll to Top